L-ewwel distrett elettorali fl-Aġġornament

Sunday, March 12th, 2017

Illum il-ġurnata lkoll nistgħu insegwu l-ħidma parlamentari b`iktar faċilita` u dan grazzi għal pluraliżmu fix-xandir li wassal għal rappurtaġġ kontinwu mill-ġurnali lokali. Magħhom inżid ir-rappurtaġġ tal-kmamar tal-aħbarijiet u kif ukoll xandiriet diretti fuq it-televizjoni. Bħala politiku u kandidat għall-elezzjoni ġenerali li jmiss, dawn l-għodod jgħinuni ħafna biex insegwi mill-viċin il-proċess leġiżlattiv kif wara kollox huwa mitlub u mistenni minni. 

Għal ħafna l-iktar ħin interessanti huwa l-mument fejn ir-rappreżentanti ikunu jistgħu jagħmlu numru ta` mistoqsijiet parlamentari. Għalija b`differenza huwa l-ħin tal-aġġornament li nsegwi b`interess partikolari. Il-ħin tal-Aġġornament jalterna bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni, b-aħħar nofs siegħa tittieħed mill membri parlamentari biex jagħmlu diskors fuq is-suġġett li jagħżlu huma. Filwaqt li l-bicca l-kbira tal-ħin ikun indirizzat għal proċess leġislattiv fuq skala nazzjonali, l-aġġornament jagħti ċans lid-Deputati Parlamentari jitkellmu dwar temi li huma importanti għalihom u għal kostitwenti tagħhom. Huma l-ftit minuti fejn il-Parlament jifhem iktar u jsegwi iktar mill-qrib suġġetti li għalkemm mhumiex importanti għal ħafna, għal ftit li tikkonċernahom dak is-suġġett partikolari jkun prijorita assoluta.

Li kieku jien Deputat Parlamentari kont nuża l-ħin tal-aġġornament biex nitkellem fuq dan li se nikteb hawn. Ladarba minix, id-diskors li kieku kont nagħmel se niktbu hawn, bit-tama li jiġbed l-interess tal-ħafna. Is-suġġett huwa dwar l-istat li jinsabu fihom il-lokalitajiet li jiffurmaw l-ewwel distrett elettorali, jiġifieri il-Belt Valletta, Floriana, l-Ħamrun, il-Marsa, il-Pieta u Santa Venera. Qed nikteb hekk kif dalgħodu sirna nafu li stabbiliment kbir fil-Ħamrun, li ħafna kienu jħarsu lejh bħala l-qawmien ekonomiku taż-żona, issa se jkun qed jagħlaq il-bibien tiegħu. Lkoll nafu r-raġuni għalfejn dan seħħ u għalhekk minix se nidħol fid-deċizjoni meħuda mill-Qrati tal-Ġustizzja u wisq inqas dwar kif dan seta jiġi evitat. Li hu ċert iżda hu li din l-aħbar ħasdet lill-ħafna għax hi musmar ieħor fil-qabar ta` din iż-żona, dawn il-lokalitajiet, li ilhom għexieren ta` snin ma jaraw investiment fihom. Ilkoll irridu nevitaw li dan l-istabbiliment jispiċċa blokka vojta tal-konkrit li tfakkarna fil-bini mitluq ta` Beirut fil-Libanu wara l-gwerra.

Ħafna nismagħhom qed jgħidu li dan l-istabbiliment għalaq għax il-forzi tas-suq hekk jiddettaw. Veru. Oħrajn se jistaqsu jekk hinix nippretendi li l-Istat jew il-Gvern jidħol biex isalva l-istabbiliment jew jieħdu f idejh. Assolutament le għax kont u għadni nemmen li r-rwol tal-Gvern huwa li jkun ta` regolatur. Madankollu dejjem rajt lill-Gvern bħala dak l-attur li joħloq l-aħjar klima, u jgħin biex ikun hemm dawk il-kundizzjonijiet li jiffavorixxu l-investiment, it-tkabbir ekonomiku, l-inizjattiva tan-

negozjant privat. Wieħed jista faċilment jistaqsi jekk din il-klima u jekk dawn l-inċentivi, jeżistux f`dawn il-lokalitajiet. It-twegiba hi ċara ħafna: Le.

Dan il-każ partikolari li forsi xejn u ħadd ma seta jevita huwa biss ħolqa minn katina ta` ċirkustanzi li jinsab fihom l-ewwel distrett elettorali. Għajr il-ħidma ħabrieka u pożittiva li hemm fil-mixja għal Belt kapitali biex tkun il-Belt kulturali Ewropea fl-2018, il-lokalitajiet tal-madwar qajla ibbenefikaw jew qed jidhru li se jibbenefikaw minn dan. Minflok għandna Sindki u kunsilliera li filwaqt li jafu b`dan kollu u jixtiequ jgħinu, m għandhomx il-finanzi u wisq inqas il-ġurisdizzjoni biex jintervjenu.

Illum il-ġurnata, in-nies tal-ewwel distrett jaffaċjaw sfidi kbar. Illum, id-diffikultajiet ma għadhomx jidhru fit-toroq, iżda imxew għal ġewwa d-djar. U sfortunatament, l-isfidi tal-lum huma bosta. Biżżejjed jingħad illi l-istatistika turi illi l-ewwel distrett huwa fuq quddiem nett fejn jidħlu problemi soċjali, b’sittax fil-mija tar-residenti illi jgħixu f’riskju tal-faqar. Iżda l-problemi ma jieqfux hawn. Mat-tmienja u erbgħin fil-mija tar-residenti tal-Belt Valletta huma fil-bżonn, u allura jibbenefikaw mill-benefiċċji soċjali; tnejn punt sebgħa fil-mija tar-residenti tal-Belt Valletta u tnejn fil-mija tar-residenti tal-Floriana huma reġistrati bħala single parents; dawn ikunu it-tielet u r-raba’ l-ogħla rata fil-pajjiż; Kull sena, ġewwa l-Marsa jseħħu it-tielet l-akbar ammont ta’ inċidenti tat-traffiku ġewwa Malta; L-emissjonijiet tan-Nitrogen Oxide ġewwa l-Floriana u l-Ħamrun huma kważi d-doppju tal-medja tal-pajjiż – fil-fatt, fost il-problemi prinċipali tan-nies tal-ewwel distrett hemm l-ambjent, b’aktar minn sittin fil-mija tar-residenti jilmentaw mit-tniġġiż tal-arja u minn problemi oħra ambjentali; L-ewwel distrett ibati minn fost l-ogħla rati ta’ asseintiżmu mill-iskejjel. Dan biex ma nsemmux in-numru kbir ta` djar battala, il-mijiet ta` familji li qed jitilqu jgħixu f lokalitajiet oħra, flimkien ma` l-isfidi multikulturali li jeżistu b`riżultat tal-immigrazzjoni lejn pajjiżna. Il-lista tal-isfidi tkompli.

Dan il-Gvern diġa għamel dak li ta` qabblu m`għamlux f`ħamsa u għoxrin sena meta fl-ewwel sentejn tal-amministrazzjoni tefa il-power station tal-Marsa. Sena wara li l-Power Station tal-Marsa ġiet mitfija, l-Enemalta tikkonferma li l-lokalitajiet tal-inħawi qed igawdu minn kwalità ta’ arja aħjar u l-ilmenti dwar it-trab l-iswed waqfu kompletament. Skont studji li saru b’kollaborazzjoni mal-Università ta’ Malta, f’Jannar ta’ din is-sena, l-ammont ta’ emissjonijiet SO2 (sulphur dioxide) fl-arja fl-inħawi tal-Marsa naqsu b’madwar 80%.

Izda ma nistgħux u maħniex se niefqu hawn. Illum ir-residenti tal-ewwel distrett jafu li kienu, għadhom u se jibqgħu jgħixu f`waħda mill-iktar żoni urbani ta` Malta. Uħud jafu jqabblu dawn il-lokalitajiet mal-Kottonera iżda wisq nibża li l-lokalitajiet fl-ewwel distrett huma f`pozizzjoni iktar żvantaġġjata u dan għaliex m`hemmx il-baħar li jgħin ikun hemm ftit ftuħ għal arja nadifa. Illum m`hemmx post għal zoni ta` rikrejazzjoni,

m`hemmx ġonna u m`hemmx pjazez. Hemm biss ġebel u bini li maż-żminijiet tilef is-sbuħija aestetika li kellu dahri. L-ewwel distrett jeħtieg injezzjoni ta` investiment kapitali mill-Gvern, simili ħafna għal dak li rajna fil-Kottonera u li biddel il-madwar mill-lejl għan nhar. Investiment li jtejjeb il-kwalita tal-ħajja tan-nies, isebbaħ iż-żona u jimmassimiżża l-potenzjal tal-ftit spazzji vojta li fadal, li jinċentiva liż-żgħażagħ jixtru jew jikru l-ewwel dar tagħhom f`din iż-żona u lok biex ħwienet żgħar u negozji jifjorixxu.

Kemm dan l-artiklu se jinfluwenza lill-sħabi Membri Parlamentari ma nistax ngħid. Iżda nista naċċerta li din il-ħolma li jien u r-residenti għandna se tibqa hemm bħala missjoni u se nkun qed naħdem illum minn barra u l-quddiem, minn ġewwa l-Parlament, biex din il-ħolma titwettaq f`qasir żmien.

Dr Aaron Farrugia huwa Kandidat tal-Partit Laburista fuq l-ewwel distrett elettorali

Ingħaqad Magħna

Hekk kif din il-kampanja elettorali qed tkompli tikber u tirranka, qed noħorgu sejħa għal iktar voluntiera li jixtiequ jingħaqdu magħna.

Infasslu l-ġejjieni tagħna, flimkien.

Fil-politika hemm diversi persuni li ġejjin minn diversi spetri tal-ħajja. Hemm min ikollu l-passjoni politika, hemm min ikollu l-edukazzjoni politika, hemm min ikollu l-grinta politika. Nemmen li Aaron għandu it-tlieta li huma. Bla dubju li se jkollu rwol ċentrali u importanti ħafna fid-deċiżjonijiet f dak li jkun qed jiġri fil pajjiż.

Hon. Chris Cardona
Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar

Wasal iż-żmien għal ġenerazzjoni ġdida li jirrapreżenta Aaron, Ewropeja, bieżla, twettaq u li m`għandha ebda inferiority complex, preparati anke biex jirraprezentawna barra minn xtutna ma politiċi barranin oħra. Jien kburi bil-kandidatura ta` Aaron Farrugia u l-Partit Laburista għandu biex jiftaħar.

Hon. Edward Scicluna
Ministru tal-Finanzi

Aaron fil-Parlament ikun ta` asset għal pajjiż għax huwa pro business u jifhem il-mentalita ta` kull imprenditur. Dan jgħina biex inkomplu bil-ħidma tagħna li nkabbru l-ekonomija u nżidu l-impjiegi fil-pajjiż.

Edward Zammit Tabona
Imprenditur

Aaron Farrugia huwa wieħed mill assets tal-Partit Laburista għax huwa doer u mimli enerġija fejn ittieħ biċċa xogħol u jagħmilha bl-iktar mod professjonali u dan jagħmlu wieħed mill-iktar kandidati b saħħithom li l-Partit Laburista se jkun qed jippreżenta fl-elezzjoni ġenerali li jmiss.

Alex Muscat
Deputat Kap Tas-Segretarjat tal-Uffiċju tal-Prim Ministru

Aaron is a smart man. He is bright and intelligent, has a keen interest in international affairs and follows up what`s happening in other countries. He has an inquiring mind and that is a very good quality. He listens to people, and fully understands what are the most important issues for them.

Leslie Skipper
Konsulent tal-Prim Ministru

Aaron huwa politiku bieżel, determinat f`dak li jrid, saqajħ mal -art u ottimist. Il-fatt li hu jaspira fiduċja u dejjem viċin in-nies jagħmel lill-Aaron politiku tal-poplu.

Dr Anna Mallia
Avukat u Opinjonista

Il-Partit Laburista irid ikompli jikber -fergħa Ideat. Ħadem fil-livelli kollha tal-Partit. Wasal iż-żmien li l-kontribut ta Aaron jikber għal dak għal pajjiż. Huwa viċin in-nies u jifhem x`hemm bżonn li jsir biex ma nħallu lil ħadd jaqa lura.

Hon. Helena Dalli
Ministru ghad-djalogu socjali. Affarijiet tal-konsumatur u libertajiet civili

Ilni naf lill Aaron għal dawn l-aħħar 11 -il sena meta flimkien konna parti mill-eżekuttiv tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Minn dejjem ammirajt lill Aaron għal perseveranza, impenn u dedikazzjoni illi juri f' dak kollhu illi jagħmel. Bħala President tal-FZL fi żminijiet mhux daqstant faċli Aaron dejjem prova jressaq l-aqwa elementi lejn il-fergħa tagħna filwaqt li dejjem ħadem sabiex jinvolvi u jagħti spazju lill kullħadd. Ċert li jekk jiġi elett Aaron ikun rappreżentant denju tal-Partit fil-Parlament.

Alex Saliba
President - FZL

Aaron mhuwiex politiku tal-bieraħ imma tal-futur. Irid l-aħjar u joffri l-aħjar għan-nies. Sod fi kliemu u fit-twemminu. L-ambizzjonijiet ġenwini tiegħu flimkien mal-ħiliet li jippossedi jiddistingwuh bħala politiku komplet li jagħmel ġieh lill-partit. Kull meta ħdimt miegħu dejjem rajt is-sens ta' umilta' u integrita' u dedikazzjoni biex ikun ta' servizz għall-oħrajn

Manuel Micallef
Preżentatur u Opinjonista

I have known Aaron for a number of years now, both in the political sphere and as a fellow student in the law course. In both roles he has always struck me for his diligence, assiduity and application. Someone you would trust with the realisation of a project, or with getting something done. I therefore wish him the best of luck in this new political endeavor

Luke Dalli
Lawyer

Ħidma

Campaign Day 30 – L-għeluq tal-kampanja elettorali b’festa familja fil-Marsa
Marsa, Malta
31/05/2017
Campaign Day 30 – Mistieden fuq ONE fejn spjegajt il-proposti tal-Partit Laburista dwar l-ekonomija u n-negozji
ONE and ONE Radio / ONE Group, Triq Il Labour, Marsa, Malta
31/05/2017
Campaign Day 28 – Rally mall-Furjaniżi
Floriana, Malta
29/05/2017
Campaign Day 28 – Rally għan-nisa u coffee morning
Qawra Palace Hotel, Saint Paul's Bay, Malta
29/05/2017

Join Us on Facebook

Follow Us on Twitter

Min hu Aaron Farrugia?

Dr Aaron Farrugia għandu 37 sena u huwa l-akbar fost żewġ aħwa subien. Huwa miżżewweġ lil Charmaine u għandhom lil Petra, tifla ta’ erba’ snin.

Ħa l-edukazzjoni tiegħu fil-Liceo tal-Ħamrun u l-Junior College. Aktar tard, kompla l-istudji tiegħu fl-Università ta’ Malta;