A piecemeal approach towards standards in Public Life…

Tuesday, March 7th, 2017

An article in the newspaper Maltatoday recently captured my attention. It focused on recent revolving door practices in Malta. Its title reminded me of the single Amarillo released by British virtual band Gorillaz, while the content led me to reaffirm my conviction that this administration`s approach towards further accountability, though positive and hand on heart, all the effort and hard work is to be applauded, is somehow piecemeal.

In his article, Maltatoday editor Matthew Vella implies that former Finance Minister Tonio Fenech seems to have taken advantage of his previous position as soon as his party moved into opposition, by serving as a director to a number of companies and entities close to the finance industry. Likewise, a few years ago, Joe Borg, former European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, caused quite a stir when he joined a public relations consultancy firm that lobbies on maritime issues.

I am four square behind any legislative initiative to stop revolving door practices which are meant to ban politicians from serving companies that they have dealt with closely while in office. I can`t imagine United States President Barack Obama working for the auto industry in the light of the unpopular though successful auto bailout fathered by his administration. Instead, his office recently said that the President is exploring ways of joining the academic staff at the Columbia University once his second term is over. Back in Malta and, rightly so, Tonio Fenech defends his position by stating that none of his activities are in conflict with his new parliamentary duties, now that he is shadowing the Foreign Affairs Ministry. He also says that Maltese laws do not give ministers transitional allowances to prevent the so called ‘revolving doors’ mechanism. True, this form of abuse and conflict is not legally regulated and as of today, Maltese politicians can cosy up with their future employers, lobby for well paid jobs in time before their retirement from public service and delve into a ‘scratch my back while I scratch yours’ exercise during their term in office. It is also true that in this day and age, our country is still managed by part-time politicians with a job or two on the side, when parliamentarians should be totally focused on serving the people and their constituents.

In spite of his doings, many will agree with Fenech`s remark that there should be a mechanism to ensure that those parliamentarians who lose their seat should receive a severance package and yes, we cannot expect politicians to give up their lucrative careers if they are not compensated fairly. Indeed democracy and accountability come at a price. They are expensive and many are not ready to foot the bill. But this must be done. Under the previous government`s twenty-five years of tenure, there was an awakening of thirst amongst the general public calling for higher standards. The PN`s attitude back then remained unchanged, unaltered and dismissed. The Panama case has left a negative impact on the Government; however, in terms of good governance, the first three years of this administration were characterised by a number of actions meant to cultivate a culture of high ethical standards in public life. Good governance has been high on the agenda; leading the way was the abolishment of prescription in political corruption cases which abrogates the right of politicians to use prescription when charged with corruption. One can also mention the Whistle blowers` Act, the Financing of the Political Party`s Act and the Commissioner for Standards in Public Life Bill, the latter still being a work in progress.

The Labour Government has opted for a piecemeal approach to implement its good governance agenda. I believe that an integrated approach in which new legislation meant to satisfy the people`s call for accountability, good governance and transparency, packaged with the introduction of full-time MPs and other measures to strengthen Parliament would have served much better as a platform for a new generation of politicians ready to serve without dividing loyalties between public service and their personal careers, totally focused on running and managing the country, well paid to attract the best people and above all preventing lobbying, corporate influence and revolving door practices.

Ingħaqad Magħna

Hekk kif din il-kampanja elettorali qed tkompli tikber u tirranka, qed noħorgu sejħa għal iktar voluntiera li jixtiequ jingħaqdu magħna.

Infasslu l-ġejjieni tagħna, flimkien.

Fil-politika hemm diversi persuni li ġejjin minn diversi spetri tal-ħajja. Hemm min ikollu l-passjoni politika, hemm min ikollu l-edukazzjoni politika, hemm min ikollu l-grinta politika. Nemmen li Aaron għandu it-tlieta li huma. Bla dubju li se jkollu rwol ċentrali u importanti ħafna fid-deċiżjonijiet f dak li jkun qed jiġri fil pajjiż.

Hon. Chris Cardona
Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar

Wasal iż-żmien għal ġenerazzjoni ġdida li jirrapreżenta Aaron, Ewropeja, bieżla, twettaq u li m`għandha ebda inferiority complex, preparati anke biex jirraprezentawna barra minn xtutna ma politiċi barranin oħra. Jien kburi bil-kandidatura ta` Aaron Farrugia u l-Partit Laburista għandu biex jiftaħar.

Hon. Edward Scicluna
Ministru tal-Finanzi

Aaron fil-Parlament ikun ta` asset għal pajjiż għax huwa pro business u jifhem il-mentalita ta` kull imprenditur. Dan jgħina biex inkomplu bil-ħidma tagħna li nkabbru l-ekonomija u nżidu l-impjiegi fil-pajjiż.

Edward Zammit Tabona
Imprenditur

Aaron Farrugia huwa wieħed mill assets tal-Partit Laburista għax huwa doer u mimli enerġija fejn ittieħ biċċa xogħol u jagħmilha bl-iktar mod professjonali u dan jagħmlu wieħed mill-iktar kandidati b saħħithom li l-Partit Laburista se jkun qed jippreżenta fl-elezzjoni ġenerali li jmiss.

Alex Muscat
Deputat Kap Tas-Segretarjat tal-Uffiċju tal-Prim Ministru

Aaron is a smart man. He is bright and intelligent, has a keen interest in international affairs and follows up what`s happening in other countries. He has an inquiring mind and that is a very good quality. He listens to people, and fully understands what are the most important issues for them.

Leslie Skipper
Konsulent tal-Prim Ministru

Aaron huwa politiku bieżel, determinat f`dak li jrid, saqajħ mal -art u ottimist. Il-fatt li hu jaspira fiduċja u dejjem viċin in-nies jagħmel lill-Aaron politiku tal-poplu.

Dr Anna Mallia
Avukat u Opinjonista

Il-Partit Laburista irid ikompli jikber -fergħa Ideat. Ħadem fil-livelli kollha tal-Partit. Wasal iż-żmien li l-kontribut ta Aaron jikber għal dak għal pajjiż. Huwa viċin in-nies u jifhem x`hemm bżonn li jsir biex ma nħallu lil ħadd jaqa lura.

Hon. Helena Dalli
Ministru ghad-djalogu socjali. Affarijiet tal-konsumatur u libertajiet civili

Ilni naf lill Aaron għal dawn l-aħħar 11 -il sena meta flimkien konna parti mill-eżekuttiv tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Minn dejjem ammirajt lill Aaron għal perseveranza, impenn u dedikazzjoni illi juri f' dak kollhu illi jagħmel. Bħala President tal-FZL fi żminijiet mhux daqstant faċli Aaron dejjem prova jressaq l-aqwa elementi lejn il-fergħa tagħna filwaqt li dejjem ħadem sabiex jinvolvi u jagħti spazju lill kullħadd. Ċert li jekk jiġi elett Aaron ikun rappreżentant denju tal-Partit fil-Parlament.

Alex Saliba
President - FZL

Aaron mhuwiex politiku tal-bieraħ imma tal-futur. Irid l-aħjar u joffri l-aħjar għan-nies. Sod fi kliemu u fit-twemminu. L-ambizzjonijiet ġenwini tiegħu flimkien mal-ħiliet li jippossedi jiddistingwuh bħala politiku komplet li jagħmel ġieh lill-partit. Kull meta ħdimt miegħu dejjem rajt is-sens ta' umilta' u integrita' u dedikazzjoni biex ikun ta' servizz għall-oħrajn

Manuel Micallef
Preżentatur u Opinjonista

I have known Aaron for a number of years now, both in the political sphere and as a fellow student in the law course. In both roles he has always struck me for his diligence, assiduity and application. Someone you would trust with the realisation of a project, or with getting something done. I therefore wish him the best of luck in this new political endeavor

Luke Dalli
Lawyer

Ħidma

Campaign Day 30 – L-għeluq tal-kampanja elettorali b’festa familja fil-Marsa
Marsa, Malta
31/05/2017
Campaign Day 30 – Mistieden fuq ONE fejn spjegajt il-proposti tal-Partit Laburista dwar l-ekonomija u n-negozji
ONE and ONE Radio / ONE Group, Triq Il Labour, Marsa, Malta
31/05/2017
Campaign Day 28 – Rally mall-Furjaniżi
Floriana, Malta
29/05/2017
Campaign Day 28 – Rally għan-nisa u coffee morning
Qawra Palace Hotel, Saint Paul's Bay, Malta
29/05/2017

Join Us on Facebook

Follow Us on Twitter

Min hu Aaron Farrugia?

Dr Aaron Farrugia għandu 37 sena u huwa l-akbar fost żewġ aħwa subien. Huwa miżżewweġ lil Charmaine u għandhom lil Petra, tifla ta’ erba’ snin.

Ħa l-edukazzjoni tiegħu fil-Liceo tal-Ħamrun u l-Junior College. Aktar tard, kompla l-istudji tiegħu fl-Università ta’ Malta;